پشتکار در داشتن هدف - جراح مغز و اعصاب

مثل تمبر به پاکت اهدافتان بچسبید: اگر همه ما آرزوهای کودکانه خود را رها نمی کردیم، تا الان همه آنها را تحقق بخشیده بودیم. بسیاری از ما آرزو می کردیم، خلبان یا تاجر شویم، اما تنها کسانی به هدفشان رسیدند که هیچگاه این آرزوها را رها نکرده و آن را هدف خود قرار دادند.

یکی از متخصصین جراح مغز و اعصاب کشور می گوید: تا سال آخر دبیرستان در همه کتابهایم کنار نامم می نوشتم،‌ "جراح مغز و اعصاب" و این باعث خنده همه می شد.

نقل مطالب و داستانها با ذکر منبع ، رعایت اخلاق و امانتداری است.