داستان ایثار پلیکان و جوجه های قدرناشناس


آیا می دانید یکی از نمادهای مقدس در آیین مسیحیت پلیکان است؟ دلیل آن این است در صورت نبودن غذا ، پلیکان نوک خود را به گوشتش فرو می برد و از آن جوجه های خود را تغدیه می نماید.

ما اغلب قادر به درک نعمت هایی که داریم نیستیم. داستانی وجود دارد که در آن پلیکانی در یک زمستان سخت از گوشت خود جوجه هایش را تغذیه کرد و هنگامی که عاقبت از شدت ضعف جان داد، یکی از جوجه هایش به دیگری گفت: بالاخره خلاص شدیم! از غذای تکراری ، خسته شده بودم.

نقل مطالب و داستانها با ذکر منبع ، رعایت اخلاق و امانتداری است.