داستان آفرینش کلاغ و طوطی یا زاغ و قناری


کلاغ و طوطی هر دو سیاه و زشت آفریده شدند. طوطی شکایت کرد و خداوند او را زیبا کرد. ولی کلاغ گفت : هر چه از دوست رسد نیکوست.
و نتیجه آن شد که می بینی:
طوطی همیشه در قفس و کلاغ همیشه آزاد.

نقل مطالب و داستانها با ذکر منبع ، رعایت اخلاق و امانتداری است.