فهرست داستانهای سایت | صفحه 4

فهرست داستانهای سایت | صفحه 4
(فهرست داستانهای شماره 301 الی 400)
400 + داستان کاسه چوبی نوه برای غذا دادن به پدر و مادر پیر
399 + داستان انتخاب ولیعهد پادشاه و نگهداری دانه ها
398 + داستان عشق واقعی صوفی و خواهر معشوق
397 + خواربار فروش و کاغذ لیست زن و سنگین شدن کفه ترازو
396 + داستان پرداخت بهای واقعی نمک-گران نخرید و حتی ارزان هم
395 + داستان راز خوشبختی و غافل شدن از دو قطره روغن
394 + داستان فرزندان کشاورزی که می خواستند جنگاور شوند و پاسخ پادشاه ایران
393 + امنیت در دستگاه دیوانی و چوب و ضربه شلاق بر کف پای قاضی
392 + امید به زندگی: داستان مرد نحیف و اسب نحیف تر
391 + داستان پیشگویی آینده امپراتور روم: با موقعیتها چانه نزنیم
390 + داستان پادشاه و پند هیزم شکن: بافتن نشانی بر روی فرش
389 + لقمان و سه پند به پسرش:بهترین غذا، بستر و خانه
388 + آخرین کمک کننده نباشید-پنجرگیری ماشین و کمک به زن باردار
387 + داستان شاگرد معمار و ادعای هنر داشتن و ابومسلم خراسانی
386 + فاصله یک مشکل تا راه حل آن به اندازه فاصله زانو تا زمین
385 + داستان ایثار پلیکان و جوجه های قدرناشناس
384 + داستان پیپ استالین و اعتراف هیات گرجستانی
383 + سوختن خانه و مغازه و تابلو ایمان واقعی
382 + داستان پادشاهی با دوره یک ساله
381 + داستان کشاورز و ساعت گم شده در انبار علوفه
380 + تربیت با قوه عدم خشونت - پیاده راه رفتن مسیر بسیار طولانی
379 + لاوازیه آدم عاشق علم
378 + نقاشی پرتره از پادشاه یک چشم و یک پا
377 + داستانی از تاریخ: داستان بدا به حال روس
376 + فروشنده واقعی- فروش قایق و بلیزر
375 + داستان کمک به دو دانشجو و مردم لهستان
374 + خیام و نکوهش مرده پرستی
373 + داستان کریم باستانی یا آیس کریم
372 + پشتکار در داشتن هدف - جراح مغز و اعصاب
371 + آرامش کودکانه - پدر دستم را بگیر
370 + راز سعادت جاودان و ملاقات با دانای راز
369 + معجزه اعتماد به نفس حتی برای قاطر پیر
368 + نگهبانی از نیمکت به فرمان رضا شاه پهلوی
367 + مراقب مخفی و همسر نابینا
366 + داستان لقمان و برآورد مدت زمان رهگذر
365 + عاقبت نگه نداشتن راز و افشای آن به برادر پادشاه
364 + مباحث درسی در یک مدرسه حیوانات
363 + داستان دختر عاشق و 36 بطری
362 + داستان پدربزرگ کلاه فروش و میمونها
361 + رخت های نه چندان تمیز از دیدگاه همسایه
360 + داستان مرد نابینا و راهنمایی پادشاه و نگهبان
359 + داستان لنی (مراقب آنچه که می گویید باشید)
358 + عشق به مادر پس از مرگ
357 + داستان الاغ مرده (شکست وجود ندارد)
356 + سلطان محمود غزنوی و سه درخواست او در زمان دادخواهی
355 + زیبایی زندگی و گل پژمرده
354 + سید جیکاک
353 + آهنگری که نصف صورتش سوخته بود
352 + ویکتوریا و گردنبند بدلی
351 + راننده تاکسی عاشق و چهارشنبه آخر ماه
350 + بیان احساس به روش ناپلئون در مغازه پوست فروش
349 + پندی از سقراط حکیم خودخواهی بیماری است
348 + راه ساده پیدا کردن قوطی خالی در یک شرکت تولیدی
347 + داستان هدیه اعتماد به نفس- شایا و رسیدن به کمال
346 + نوشتن خاطره روی ماسه یا سنگ
345 + رابطه کش شلوار و پیشرفت‎
344 + من همان دلقکم
343 + شاید شما اشتباه می کنید
342 + زشت ترین دختر کلاس
341 + زندگی از نگاه اسکندرمقدونی
340 + دو بازمانده از موش ها
339 + داستان دکتر مرتضی شیخ
338 + دختر آمریکایی و نگاه مثبت
337 + دور روز مانده به پایان جهان و کسی که هزار سال زیسته بود
336 + داستان خر و زنبورها
335 + داستان جوانک عاشق و بندگی راستین
334 + داستان پلنگ و حیوانات بیمار باغ وحش
333 + داستان آلفرد نوبل
332 + داروی مسهل و مشکل در اتوبوس
331 + داستان پادشاه و وزیرانش و سه کیسه میوه
330 + به دنیای سیاست خوش آمدی
329 + بوفالو و بز خودخواه
328 + برنامه نویس و مهندس
327 + پیرمردی که فکر می کرد گوش همسرش سنگین شده
326 + آتش و تلاش گنجشک برای خاموش کردن آن
325 + معامله شوخی بردار نیست
324 + داستان قبیله آدم خوارها و انگشت زخمی پادشاه
323 + عتیقه فروش و گربه
322 + مدیریت بحران و سه پاکت نامه
321 + قهوه مبادا
320 + چیزهایی هست که وقتی از دستش دادی... داستان چهارتا کتلت
319 + لبخند پیرمرد و سراشیب تند کوچه
318 + داستان معجزه گر شاهین و بریدن شاخه
317 + داستانی آموزنده از انعکاس اعمال انسان - نان و مرد گوژپشت
316 + شمس و مولانا و قصه تهیه شراب توسط مولوی
315 + داستان پیرمرد بازنشسته و مزاحمت بچه های مدرسه
314 + داستان صوفی درویش در چادر مخملین و گدا
313 + داستان زورآزمایی خورشید و باد
312 + داستان مردی که در خانه داخل شعله آتش نشسته بود
311 + این گره بگشودنت دیگر چه بود؟
310 + ظرفیت مشهور شدن
309 + دزد باورها
308 + مورچه اخراجی
307 + داستان درویش و زاهد و دخترک کنار رودخانه
306 + داستان الاغ ملانصرالدین و تعمیر پشت بام خانه
305 + داستان چنگیزخان مغول و شاهین پرنده
304 + بی ریاترین بیان عشق به همسر در مقابل ببر وحشی
303 + نگذار زنجیر عشق به تو ختم بشه
302 + داستان هدیه سال نو اثر ویلیام سیدنی پورتر
301 + داستان پندآموز ماهیگیر و تابه

+   فهرست داستانهای سایت | صفحه اصلی  
+   فهرست داستانهای سایت | صفحه 1       
+   فهرست داستانهای سایت | صفحه 2       
+   فهرست داستانهای سایت | صفحه 3       
+   فهرست داستانهای سایت | صفحه 4       
+   فهرست داستانهای سایت | صفحه 5       
+   فهرست داستانهای سایت | صفحه 6       
+   فهرست داستانهای سایت | صفحه 7