نمایش مطالب و داستان های گروه

تعداد نوشته ها و داستانهای گروه داستانهای طنز : ٣ داستان

ندانستن معنی WC
داستان مشاور و چوپان
ایمیل از دنیاى مردگان

تعداد داستان های سایت

هم اکنون ۶٨۶ داستان در سایت پندآموز انتشار یافته که از این تعداد ١٢٧ داستان در سایت پندآموز فعال گردیده و در دسترس خوانندگان قرار دارد.

تاریخ امروز : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

جستجو در عناوین داستانها
و کلمات کلیدی