عکس نقاشی عکاسی که در حال عکس گرفتن از یک پسر بچه است

ویترین داستان ها

  10 داستان


شماره داستان: ٣٣٨

ویکتوریا و گردنبند بدلی یا گنج واقعی، دل کندن از چیزهای بی ارزش زندگیویکتوریا و گردنبند بدلی یا گنج واقعی، دل کندن از چیزهای بی ارزش زندگی
داستان پندآموز که هرگاه از چیزهای بی ارزش زندگی دست بکشیم، آن وقت خداوند گنج واقعی را به ما هدیه خواهد داد

شماره داستان: ٩٨

درخت آرزوهادرخت آرزوها
برای هر واقعیتی باید مراحل طبیعی آن طی شود و هر آرزویی گرفتاریهای خاص خودش را دارد

شماره داستان: ٣٨۴

داستان انتخاب ولیعهد پادشاه از بین پسران و نگهداری دانه هاداستان انتخاب ولیعهد پادشاه از بین پسران و نگهداری دانه ها
درون ما خداوند بذرهای استعداد زیادی گذارده، آنها را پرورش دهیم تا هر کدام گیاهی باطراوت شوند

شماره داستان: ٨٩

همه چهار زن دارندهمه چهار زن دارند
داستان پندآموز با تمثیل زیبا در باره مراقبت از روح و روان خود

شماره داستان: ١٩٨

مرگ همکاری که مانع پیشرفت دیگران بودمرگ همکاری که مانع پیشرفت دیگران بود
داستان پندآموز بسیار زیبا که بیان می کند مسئول موفقیت و تحول در زندگی هر کسی فقط خود اوست

شماره داستان: ۶٧۶

حکایت : به مشکلات بخندیدحکایت : به مشکلات بخندید
داستانی پندآموز با ثمیلی از اینکه می توان برای هر مشکلی راه حلی پیدا کرد

شماره داستان: ٣۴

داستان شاهزاده و سه عروسک عارف پیرداستان شاهزاده و سه عروسک عارف پیر
این داستان پندآموز با تمثیل زیبا بیان می کند که چه کسی شایسته دوستی با شماست؟

شماره داستان: ۶٢١

داستان: قدر همین شاه را باید دانستداستان: قدر همین شاه را باید دانست
داستان پندآموز از تاریخ حیله ها و ترفندهای پادشاهان در حکومت داری

شماره داستان: ۴۵٢

نظر و دیدگاه یک سرمایه گذار حرفه ای وال استریت در مورد زیبایینظر و دیدگاه یک سرمایه گذار حرفه ای وال استریت در مورد زیبایی
اگر زیبایی را سرمایه بدانیم و همانند سایر مباحث سرمایه گذاری مورد بحث و تحلیل قرار بگیرد

شماره داستان: ۵٣١

شگرد مهندس ساختمان با اسکناس دلاری و سنگریزهشگرد مهندس ساختمان با اسکناس دلاری و سنگریزه
داستان پندآموز با تمثیل جالب که می گوید مشکلات و موانع، نشانه هایی است تا به پروردگار خود روی بیاوریم

سایت پند آموز سرشار از داستانهای کوتاه پندآموز و حکیمانه، قصه ها و حکایتهای جذاب خواندنی

هم اکنون ٨۴٠ داستان کوتاه در سایت پندآموز انتشار یافته و در دسترس خوانندگان قرار دارد.

تاریخ امروز : شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
یک داستان تصادفی به انتخاب سیستم:
شهر دزدها داستانی طنز از ایتالو کالوینو
جستجو در عناوین داستانها و کلمات کلیدی