عکس نقاشی عکاسی که در حال عکس گرفتن از یک پسر بچه است

ویترین داستان ها

  10 داستان


شماره داستان: ١١۵

صداقت، اولین درسی که باید به فرزندان بیاموزید (بلیط فروش و سن فرزند)صداقت، اولین درسی که باید به فرزندان بیاموزید (بلیط فروش و سن فرزند)
داستان پندآموز که می گیود صداقت مهمترین درس برای فرزندان و خود انسان است

شماره داستان: ٣۵٢

مراقب مخفی، همسر نابینا و عشقمراقب مخفی، همسر نابینا و عشق
داستان زنی که نابینا شده بود و شوهر نظامی اش مخفیانه و بدون اطلاع او، وی را همراهی و مواظبت می کرد

شماره داستان: ۶٧٣

بازمانده کشتی و آتش امیدبازمانده کشتی و آتش امید
داستانی پندآموز از اینکه گاهی انسان صلاح و مصلحت خود را نمی داند و خداوند دانای حکیم است

شماره داستان: ٢

افسانه سه پیرمرد: عشق ، ثروت و موفقیتافسانه سه پیرمرد: عشق ، ثروت و موفقیت
داستان پندآموز که بیان می کند عشق سرچشمه همه نیازهای بشری حتی پول، ثروت و موفقیت است

شماره داستان: ٢۵٨

هوای تازه در کلاس شیوانا و تعصبهوای تازه در کلاس شیوانا و تعصب
داستان پندآموزدر باره توجه به اندیشه های نو بدون تعصب و با در نظر گرفتن تمام خوبی ها و معایب آنها

شماره داستان: ٢٧٨

داستان نخ سخنران دست بچه بازیگوشداستان نخ سخنران دست بچه بازیگوش
داستانی به طنز که نقد رفتار و سخنان آنانی است که نخ عروسک گردان آنها دست فردی دیگر است

شماره داستان: ۵٠

ارزش یک لبخندارزش یک لبخند
اسم این داستان پندآموز باید تاثیر یک لبخند جادویی باشد، آن را بخوانید

شماره داستان: ۶٧۵

داستان نعمت های خدا تغییر پذیر استداستان نعمت های خدا تغییر پذیر است
داستان پندآموز در باره اینکه گذر روزگار شرایط انسان ها را تغییر می دهد و عاقل غره نمی شود

شماره داستان: ٢۵

داستان گدا و استراتژیداستان گدا و استراتژی
داستان پندآموز مردی که در ظاهر احمق بود ولی زیرکی بود که برای کارش استراتژی داست

شماره داستان: ٢١۵

آیت الله مجهتدی و بازگرداندن مورچه چسبیده به دستمالآیت الله مجهتدی و بازگرداندن مورچه چسبیده به دستمال
داستانی جالب از زندگی یک عارف و رعایت حال مورچه

ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین(ع) و یارانش تسلیت باد


سایت پند آموز سرشار از داستانهای کوتاه پندآموز و حکیمانه، قصه ها و حکایتهای جذاب خواندنی

هم اکنون ٨۴۴ داستان کوتاه در سایت پندآموز انتشار یافته و در دسترس خوانندگان قرار دارد.

تاریخ امروز : یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
یک داستان تصادفی به انتخاب سیستم:
راهبی که با تفسیر امام علی (ع) از صدای ناقوس کلیسا مسلمان شد
جستجو در عناوین داستانها و کلمات کلیدی