نقاشی قدیمی داستان خواندن از روی کتاب برای دیگران

فهرست داستان های گروه : داستانهای ضرب المثل ها (زبانزدها)

تعداد نوشته ها و داستانهای گروه داستانهای ضرب المثل ها (زبانزدها) : ۴٢ داستان

داستان و ریشه ضرب المثل چشم روشنی و بوی پیراهن یوسف
داستان ضرب المثل همان آش و همان کاسه، حکایتی از دوره نادرشاه افشار
داستان ضرب المثل هم چوب را خورد، هم پیاز را و هم پول داد
داستان ضرب المثل نه خانی آمده و نه خانی رفته
حکایت ضرب المثل راه بزن راه خدا هم ببین
داستان مرد دانشمند و کتاب مکر زنان، مرا یاد و تو را فراموش
داستان ضرب المثل نه سیخ بسوزد نه کباب
داستان ضرب المثل با همه بله، با ما هم بله؟
داستان ضرب المثل شیر تو شیر شدن
بزرگمهر و انوشیروان: سحرخیز باش تا کامروا گردی
داستان ضرب المثل ارزن عثمانی، خروس ایرانی
گر نگهدار من آنست که من می دانم شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد
داستان ضرب المثل: جایی رسیده که شتر رو با نمد داغ می کنند
داستان مثل حساب به دینار بخشش به خروار: پیرزن و چوب کبریتها
داستان ضرب المثل شتر دیدی ندیدی! سعدی و شتر گم شده
داستان و ریشه ضرب المثل به سیم آخر زدن
داستان ضرب المثل یک وجب روغن روی آش و آش پختن ناصرالدین شاه قاجار
داستان ضرب المثل جواب ابلهان خاموشی است
داستان ضرب المثل قمپز در کردن
داستان ضرب المثل پاشنه آشیل و چشم اسفندیار
داستان ریشه ضرب المثل حرف مفت زدن
داستان ضرب المثل از چاله در آمدن و به چاه افتادن
داستان ضرب المثل گربه را دم حجله کشتن
داستان ضرب المثل خیاط در کوزه افتاد
داستان ضرب المثل کیسه کردن ماست و مختارالسلطنه
داستانی از مثنوی معنوی: صوفی و خرش (خر برفت)
داستانی از دیوان بلخ : خر ما از کرگی دم نداشت(1)
ضرب المثل: به جای دادن ماهی، ماهیگیری یاد بدهید
داستان ضرب المثل قوز بالا قوز
ضرب المثل شتر دیدی ندیدی از کجا آمده؟
حکایت راز دل به زن مگو از کجا آمده؟
داستان ضرب المثل ماست مالی کردن
داستان ضرب المثل چه کشکی چه پشمی، چوپان و نذر گله برای امامزاده
داستان ضرب المثل آدم هفت خط
داستان ضرب المثل کار نیکو کردن از پر کردن است:بهرام گور و کنیزک
انگشت مرد روغن فروش دور پیمانه و خیک های روغن در دریا
ضرب المثل گوش خواباندن
خواب مرد مال باخته و بیدار بودن کریم خان زند
داستان ضرب المثل از این ستون به آن ستون فرج است
داستان نیش عقرب نه از ره کین است
ضرب المثل بوق سگ و سگ بازاری از کجا آمده است و ریشه آن چیست؟
مرد سوگوار پسر و مار دم بریده

سایت پند آموز سرشار از داستانهای کوتاه پندآموز و حکیمانه، قصه ها و حکایتهای جذاب خواندنی

هم اکنون ٨۴٠ داستان کوتاه در سایت پندآموز انتشار یافته و در دسترس خوانندگان قرار دارد.

تاریخ امروز : پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
یک داستان تصادفی به انتخاب سیستم:
داستان مرد خسیس و کشیش - تفاوت خوک و گاو
جستجو در عناوین داستانها و کلمات کلیدی