عکس مردی با داس در دست که در حال صحبت با دختری است که کوزه اش را زمین گذاشته و زنی دیگر که با چوب مراقب آن دو است

داستان شماره ١۶۶ : ماجرای یک خواستگاری جالب و نوشدارو بعد از مرگ سهراب

داستان خواستگاری از یک دختر و توقع خانواده دختر و سرانجام کوتاه آمدن آنها، اما... بخوانید

بعد از این که مدت ها دنبال دختری با وقار و با شخصیت گشتیم که هم خانواده اصیل و مؤمنی داشته باشد و هم حاضر به ازدواج با من باشد، بالاخره عمه ام دختری را به ما معرفی کرد. وقتی پرسیدم از کجا می داند این دختر همان کسی است که من می خواهم؟
گفت: راستش توی تاکسی دیدمش. از قیافه اش خوشم آمد. دیدم همانی است که تو می خواهی. وقتی پیاده شد، من هم پیاده شدم و تعقیبش کردم. دم در خانه اش به طور اتفاقی بابایش را دیدم که داشت با یکی از همسایه ها حرف می زد. به ظاهرش می خورد که آدم خوبی باشد. خلاصه قیافه دختره که حسابی به دل من نشسته بود، با خودم گفتم من هر طور شده این وصلت را جور می کنم.
ما وقتی حرف های محکم و مستدل عمه مان را شنیدیم. گفتیم: یا نصیب و یا قسمت! چه قدر دنبال دختر بگردیم؟ از پا افتادیم، همین را دنبال می کنیم .انشاء الله خوب است. این طوری شد که رفتیم به خواستگاری آن دختر.
پدر دختر پرسید: آقازاده چه کاره اند؟
- دانشجو هستند .
- می دانم دانشجو هستند. شغلشان چیست؟
- ما هم شغلشان را عرض کردیم.
- یعنی ایشان بابت درس خواندن پول هم می گیرند.
- نه خیر، اتفاقاً ایشان در دانشگاه آزاد درس می خوانند و به اندازه ی هیکلشان پول می دهند.
- پس بیکار هستند.
- اختیار دارید قربان! رشته ایشان مهندسی است. قرار است مهندش شوند.
پدر دختر بدون این که بگذارد ما حرف دیگری بزنیم گفت: ما دختر به شغل نسیه نمی دهیم. بفرمایید؛ و مؤدبانه ما را به طرف در خانه راهنمایی کرد.
عمه خانم که می خواست هر طور شده دست من و آن دختر را بگذارد توی دست هم ، آن قدر با خانواده ی دختر صحبت کرد تا بالاخره راضی شدند. فعلاً به شغل دانشجویی ما اکتفا کنند، به شرط آن که تعهد کتبی بدهیم بعد از دانشگاه حتماً برویم سرکار، این طوری شد که ما دوباره رفتیم خواستگاری.
پدر دختر گفت: و اما... مهریه، به نظر من هزار تا سکه طلا...
تا اسم هزار تا سکه طلا آمد، بابام منتظر نماند پدر دختر بقیه حرفش را بزند بلند شد که برود؛ اما فک و فامیل جلویش را گرفتند که بابا هزار تا سکه که چیزی نیست؛ مهریه را کی داده کی گرفته...
بابام نشست؛ اما مثل برج زهر مار بود.
پدر دختر گفت: میل خودتان است. اگر نمی خواهید، می توانید بروید سراغ یک خانواده ی دیگر.
بابام گفت: نه خیر، بفرمایید. در خدمتتان هستیم.
- اگر در خدمت ما هستید، پس چرا بلند شدید؟
بابام که دیگر حسابی کفری شده بود، گفت: بابا جان! بلند شدم کمربندم را سفت کنم، شما امرتان را بفرمایید.
پدر دختر گفت: بله، هزار تا سکه ی طلا، دو دانگ خانه...
بابا دوباره بلند شد که از خانه بزند بیرون؛ ولی باز هم بستگان راضی اش کردند که ای بابا خانه به اسم زن باشد، یا مرد که فرقی نمی کند. هر دو می خواهند با هم زندگی کنند دیگر. و باز بابام با اوقات تلخی نشست.
پدر دختر پرسید: باز هم بلند شدید کمربندتان را سفت کنید؟
بابام گفت: نه خیر! دفعه ی قبل شلوارم را خیلی بالا کشیده بودم داشتم میزانش می کردم!
پدر دختر گفت: بله، داشتم می گفتم دو دانگ خانه و یک حج. مبارک است انشاء الله.
بابام این دفعه بلند شد و داد زد: برو بابا، چی چی را مبارک است؟ مگر در دنیا فقط همین یک دختر است.
و ما تا بیاییم به خودمان بجنبیم، کفش هایمان توسط پدر آن دختر خانم به وسط کوچه پرواز کردند و ما هم وسط کوچه کفش هایمان را جفت کردیم و پوشیدیم و با خیال راحت رفتیم خانه مان.
مگر عمه خانم دست بردار بود. آن قدر رفت و آمد تا پدر او را راضی کرد که فعلاً اسمی از حج نیاورد تا معامله جوش بخورد. بعداً یک فکری بکنند.
پدر دختر گفت: و اما شیربها، شیربها بهتر است دو میلیون تومان باشد. بعد زیر چشمی نگاه کرد تا ببیند بابام باز هم بلند می شود یا نه. وقتی آرامش بابام را دید ادامه داد: به اضافه وسایل چوبی منزل.
بابام حرف او را قطع کرد. منظورتان از وسایل چوبی همان در و پنجره و این جور چیزهاست؟
پدر دختر با اوقات تلخی گفت: نخیر، کمد و میز توالت و تخت و میز ناهارخوری و میز تلویزیون و مبلمان است.
بابام گفت: ولی آقاجان، پسر ما عادت ندارد روی تخت بخوابد. ناهارش را هم روی زمین می خورد. اهل مبل و این جور چیزها هم نیست.
پدر دختر گفت: ولی این ها باید باشد، اگر نباشد، کلاس ما زیر سؤال می رود و بعد از کمی گفتمان و فحشمان، کفش های ما رفت وسط کوچه.
دوباره عمه خانم دست به کار شد. انگار نذر کرده بود هر طور شده این دختره را ببندد به ناف ما! قرار شد دور وسایل چوبی را خط بکشند؛ و ما دوباره به خانه ی آن دختر رفتیم. بابام تصمیم گرفته بود مسأله ی جهیزیه را پیش بکشد و سنگ تمام بگذارد تا بلکه گوشه ایی از کلاس گذاشتن های بابای آن دختر را جواب گفته باشد. این بود که تا صحبت ها شروع شد، بابام گفت: در رابطه با جهیزیه...!
پدر دختر حرف او را قطع کرد و گفت: البته باید عرض کنم در طایفه ما جهیزیه رسم نیست.
بابام گفت: اتفاقاً در طایفه ی ما رسم است. خوبش هم رسم است. شما که نمی خواهید جهیزیه بدهید، پس برای چی از ما شیربها می خواهید؟
- شیربها که ربطی به جهیزیه ندارد. شیربها پول شیری است که خانمم به دخترش داده. او دو سال تمام شیره جانش را به کام دختری ریخته که می خواهد تا آخر عمر در خانه پسر شما بماند.
بابام گفت: خب می خواست شیر ندهد. مگر ما گفتیم به دخترتان شیر بدهید؟ اگر با ما بود می گفتیم چایی بدهد تا ارزان تر در بیاید. مگر خانمتان شیر نارگیل و شیرکاکائو به دخترتان داده که پولش دو میلیون تومان شده است؟!
پدر دختر گفت: دختر ما کلفت هم می خواهد.
بابام گفت: چه بهتر. یک کلفت هم با او بفرستید بیاید خانه پسرم.
- نه خیر کلفت را باید داماد بگیرد. دختر من که نمی تواند آن جا حمالی کند.
- حالا کی گفته دخترتان می خواهد حمالی کند؟ مگر می خواهید دخترتان را بفرستید کارخانه گچ و سیمان؟
وبعد کفش های ما طبق معمول وسط کوچه!
در مجلس بعد پدر دختر گفت: محل عروسی باید آبرومند باشد. اولاً، رسم ما این است که سه شب عروسی بگیریم. ثانیاً باید هر شب، سه نوع غذا سفارش بدهید، در یک باشگاه مجهز و عالی.
بابا گفت: مگر دارید به پسر خشایار شاه زن می دهید؟ اصلاً مگر باید طبق رسم شما عمل کنیم؟ باز کفش ها طبق معمول وسط کوچه!

thin-seperator.png
یک متن کوتاه پندآموز به انتخاب سامانه برای شما

ما در مکان های مختلف زندگی نمی کنیم. حتی روی این کره خاکی هم زندگی نمی کنیم! محل واقعی زندگی ما، قلب کسانی است که دوستشان داریم.

thin-seperator.png

دیگر از بس کفش هایمان را پرت کرده بودند وسط کوچه، اگر یک روز هم این کار را نمی کردند، خودمان کفش هایمان را می بردیم وسط کوچه می پوشیدیم.
بابای دختر گفت: انشاء الله آقا داماد برای دختر ما یک خانه دربست چهارصد متری در بالای شهر می گیرد.
بابام گفت: خانه برای چی؟ زیر زمین خانه ی خودم هست. تعمیرش می کنم. یک اتاق و یک آشپزخانه هم در آن می سازم، می شود یک واحد کامل.
پدر دختر گفت: نه ما آبرو داریم، نمی شود.
یک دفعه عمه خانم جوش کرد و داد زد: واه چه خبرتان است؟ بس کنید دیگر، این کارها چیست؟ مگر توی دنیا همین یک دختر است که این قدر حلوا حلویش می کنید؟ از پا افتادیم از بس رفتیم و آمدیم. اصلاً ما زن نخواستیم مگر یک دانشجو می تواند معجزه کند که این همه خرج برایش می تراشید؟
این دفعه قبل از این که کفش هایمان برود وسط کوچه، خودمان مثل بچه آدم بلند شدیم و زدیم بیرون. و این طوری شد که ما دیگر عطای آن دختر را به لقیش بخشیدیم و از آن جا رفتیم که رفتیم.
یک سال از آن ماجرا گذشت. من هم پاک آن را فراموش کرده بودم و اصلاً به فکرش نبودم. یک روز صبح، وقتی در را باز کردم تا به دانشگاه بروم، چشمم به زن و مردی خورد که پشت در ایستاده بودند. مرد دستش را بالا آورده بود تا زنگ خانه را بزند، اما همین که مرا دید جا خورد و فوری دستش را انداخت. با دیدن من هر دو با خجالت سلام دادند. کمی که دقت کردم، دیدم پدر و مادر آن دختر هستند. لبخندی زدم و گفتم: بفرمایید تو .
پدر دختر گفت: نه... نه... قصد مزاحمت نداشتیم. فقط می خواستم بگویم که چیز، چرا دیگر تشریف نیاوردید؟ ما منتظرتان بودیم.
من که خیلی تعجب کرده بودم، گفتم: ولی ما که همان پارسال حرف هایمان را زدیم. خودتان هم که دیدید وضعیت ما طوری بود که نمی خواستیم آن همه بریز و بپاش کنیم.
پدر دختر لبخندی زد و گفت: ای آقا ... کدام بریز و بپاش؟
یک حرفی بود زده شد، رفت پی کارش. توی تمام خواستگاری ها از این چیزها هست. حالا انشاء الله کی خدمت برسیم، داماد گُلم!؟
من که از این رفتار پدر دختر خانم مُخم داشت سوت می کشید، گفتم: آخه... چیز... راستش شغل من...
- ای بابا ... شغل به چه درد می خورد.
- دانشجویی خودش بهترین شغل است. من همه جا گفته ام دامادم یک مهندس تمام عیار است.
- آخه هزار تا سکه هم...
- ای بابا... شما چرا شوخی های آدم را جدی می گیرید. من منظورم هزار تا سکه بیست و پنج تومانی بود.
- ولی دو دانگ خانه...
پدر عروس: بابا جان من منظورم این بود که دو دانگ خانه به اسمتان کنم.
- سفر حج هم...
- راستی خوب شد یادم انداختید. اگر می خواهید سفر حج بروید همین الان بگویید من خودم اسمتان را بنویسم.
- دو میلیون تومان شیربها هم که...
- چی؟ من گفتم دو میلیون تومان؟ من غلط کردم. من گفتم دو میلیون تومان به شما کمک کنم.
- خودتان گفتید خانمتان به دخترتان شیر داده، باید پول شیرش را بدهیم...
- ای بابا... خانم من کلاً به دخترم چهار، پنج قوطی شیر خشک داده که آن هم پولش چیزی نمی شود. مهمان ما باشید
- در مورد جهیزیه گفتید...
- گفتم که... اتاق دخترم را پر از جهیزیه کرده ام. بیایید ببینید. اگر کم بود، بگویید باز هم بخرم.
- اما قضیه ی آن کلفت...
- ای قربون دهنت... دختر من کلفت شماست. خودم هم که نوکر شما هستم، داماد عزیزم!... خوش تیپ من!... جیگر!... باحال! ...
وقتی دیدم پدر دختر حسابی گیر داده و نمی خواهد دست از سر من بردارد، مجبور شدم حقیقت را بگویم. با خجالت گفتم: راستش شرایط شما خیلی خوب است. من هم خیلی دوست دارم با خانواده ی شما وصلت کنم. اما ...
پدر دختر با خوشحالی دست هایش را به هم مالید و گفت: دیگر اما ندارد... مبارک است ان شاء الله.
گفتم: اما حقیقت را بخواهید فکر نکنم خانمم اجازه بدهد. تا این حرف را زدم دهن پدر و مادر دختر از تعجب یک متر واماند.
پدر دختر گفت: یعنی تو به این زودی ازدواج کردی!
در همین موقع خانمم از پله های زیرزمین بالا آمد. مرا که دید لبخندی زد و گفت: وقتی که از دانشگاه برگشتی، سر راهت نیم کیلو گوجه بگیر برای ناهار املت بگذارم.
با لبخند گفتم: چشم ، حتماً چیز دیگری نمی خواهی؟
- نه، فقط مواظب باش.
- تو هم همین طور.
خانمم رفت پایین، رو کردم به پدر و مادر دختر که هنوز دهانشان باز بود و خشکشان زده بود و گفتم: ببخشید من کلاس دارم؛ دیرم می شود خداحافظ و راه افتادم به طرف دانشگاه.

اگر این داستان را پسندید، روی علامت قلب کلیک کنید تا در لیست داستانهای محبوب قرار گیرد
دعوت به عضویت در کانال تلگرام برای خواندن شعرهای زیبا و عاشقانه، در کانال تلگرام "ادبستان شعر عاشقانه" عضو شوید.
هر صبح، چند بیت شعر عاشقانه؛ همراه با عکس و تابلوهای نقاشی نفیس.

جهت مشاهده کانال روی لینک زیر کلیک کنید:

کانال تلگرام ادبستان شعر عاشقانه


یا در تلگرام آدرس زیر را جستجو نمایید:

@adabestan_shere_asheghaneh

نقل مطالب و داستانها با ذکر نام سایت پندآموز ، رعایت اخلاق و امانتداری است


نظر و دیدگاه خود را در رابطه با این داستان بنویسید:

نظرات و دیدگاه های خوانندگان در صورت تایید، نشان داده خواهند شد.
نشانی ایمیل و تلفن همراه شما منتشر نخواهد شد. با درج ایمیل، گراواتار شما (در صورت وجود) نشان داده خواهد شد.

captcha
نظرات و دیدگاه های خوانندگان:

در باره این داستان هیچ نظر و دیدگاه تایید شده، وجود ندارد.

سایت پند آموز سرشار از داستانهای کوتاه پندآموز و حکیمانه، قصه ها و حکایتهای جذاب خواندنی

هم اکنون ٨۴١ داستان کوتاه در سایت پندآموز انتشار یافته و در دسترس خوانندگان قرار دارد.

تاریخ امروز : چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
یک داستان تصادفی به انتخاب سیستم:
امام موسی کاظم (ع) و صفوان جمال (شتردار) و رضایت بر بقای ظالم
جستجو در عناوین داستانها و کلمات کلیدی